Cuma, Haziran 7, 2019
Konaklama

Türkiye’nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü

77görünüm

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak  Nevşehir’de, Türkiye’nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Türk ekonomisine büyük oranda katkı sağlamak amacı ile, doğa ve kültürümüzden vazgeçmeden,  ulusal ve uluslararası alandaki kimliğine değer katmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü Nvşehit Kapadokya’da kuruldu.kuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Ülke kalkınmasının eğitimden, araştırmadan geçtiği inancıyla üniversitemiz, eğitiminin kalitesini artırarak, daha çok okuyan, araştıran, bilimin sınırlarını zorlayan, düşünce ve yenilik üreten, problem çözebilen, girişimci özellikler taşıyan ve uluslararası alanda yarışabilecek donanımda bireylerin yetişebilmesini, bu bireylerin üst düzey çalışma ortamında yerlerini alabilmelerine yardımcı olmasını, aynı zamanda dünyanın kültürel ve doğal miraslarından biri olan Kapadokya Bölgesi’nde eğitim, araştırma ve entelektüel liderliğiyle turizm, ekonomi, sanat ve teknoloji alanlarında topluma hizmet sunarak yerelden kopmadan evrensel değerlere katkıda bulunan öncü bir üniversite olmayı kendine vizyon edinmiştir.

Bu vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda saygın bir eğitim kurumu olarak anılmak için çalışmalarını sürdürmekte olan üniversitemiz, bulunduğu konum itibariyle turizm alanında ihtisaslaşmış bir üniversite rolünü benimsemiştir.

Turizmde sorunların çözülmesi için işbirliği gerekli

Turizmin uygulamalı bir alan olması sebebiyle, yalnızca akademik bilgilerle veya bakış açısıyla sorunları ortadan kaldırılabilmenin mümkün olamadığı turizm paydaşları tarafından sıkça dile getirilmektedir. Aynı şekilde, uygulamadan gelenlerin de sorunların çözümünde yetersiz kaldığı bilinmektedir.

Sorunların çözülmesi noktasında akademiden gelenler ile uygulamadan gelenlerin birlikte işbirliği içerisinde koordinasyon sağlayarak doğru ve nesnel sonuçlar ortaya koyabilmeleri mümkün hale gelebilir. Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulması ile sektör ve akademi arasında arzu edilen işbirliği ve koordinasyonunun sağlanabileceği ve enstitünün turizm ile ilgili sorunların çözümünde ortak başvuru merkezi haline gelebileceği düşünülmektedir.

Turizm Araştırmaları Enstitüsü önemli bir misyon üstlenecek

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 gibi makro planlar çerçevesinde turizm sektörünün planlanması, yönetilmesi, sorunların çözülmesi açısından akademik birikimler ile uygulamacıların deneyimleri bir araya getirilerek araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırmalar yürütülmesi, sektöre yönelik eğitimler verilmesi, sektör-üniversite işbirliklerinin sağlanması, alan yazınına katkı yapılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde Turizm Araştırmaları Enstitüsü önemli bir misyon üstlenmektedir.”

Leave a Response