Perşembe, Haziran 6, 2019
Konaklama

TÜRSAB DENETİM KURULU ÜYESİ GÖREVDEN ALINDI

93görünüm

TÜRSAB’ın geçen yılki kurulda üye olarak seçtiği Halil Erol’un  bu kuruldaki üyeliği düşürüldü. Görevden düşürülen Halil Erol, Serbest Mali Müşavir olarak Başaran Ulusoy döneminde de TÜRSAB mali raporu ve hesapları üzerine çalışmalar yapmıştı.

Şikayet Etmişti

Erol, son genel kurulda seçildiği Denetim Kurulu’nda yönetimin kendisine görev yaptırmadığını belirterek Kültür ve  Turizm Bakanlığına şikayette bulunmuş konuyla ilgili uzun mektup yazmıştı. Bunun üzerine TÜRSAB yönetimi de bakanlığı yazı yazarak Halil Erol’un Genel Kurul’a  katıdmığıı acerteyi temksil etmediği bu nedenle seçilmesinin geçersiz sayılması isteminde bulunmuştu. TÜRSAB, Halil Erol’u görevden alma kararını bakanlığın 11.02.2019   tarih ve 127819 sayılı kararına  dayandırdı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili olarak aldığı kararda şöyle deniyor :

Kültür ve  Turizm  Bakanlığı’nın    25.01   2019  tarih  ve  E.79094  sayılı  yazısı  okundu.   Bakanlık yazışmasında   özetle:  gerek  03.06.2018    tarihli   Seyahat  Acentaları   Birliği   Yönetmeliğinin   7’nci Maddesi  gerekse  15.06.1973     tarihli  Mülga  Seyahat  Acentaları   Birliği   Yönetmeliği ve  bu yönetmeliği  dayanak  alan 03.12.1995     tarihinde    yürürlüğe giren  TÜRSAB  Tüzüğü’nün 13’ncü  Maddesine   atıf  yapılarak,  bu düzenlemelerin  Yeni   Hayat Turizm Seyahat Acentası adına Genel  Kurula  katılan  ve Denetim Kuruluna seçilen  Hali!  EROL’un. 

 Yeni Hayat Turizm  Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkisinin bulunmadığına işaret edilerek “Birliğinizin Genel Kurul  Toplantısına   anılan Seyahat Acentasini  temsil etme yetkisini ve dolayısıyla da Denetim  Kurulu   üyeliğine seçilme   şartlarını ortadan  kaldırdığından;    bu sahsın esasen Denetim  Kurulu üyeliği  statüsü baştan beri  kazanmamış  sayılması  gerektiğinden,  Denetim Kurulu Üyeliğine son verilmesi  gerektiği”  bildirilerek  gereğinin Yönetim Kurulumuz tarafından ifası istenmiştir.   

  T.C      Kültür ve   Turizm    Bakanlığı    yazısında    yer   alan   hususlar değerlendirildiğinde,     Denetim Kurulu  Üyesi olarak  seçilmiş bulunan  Halil EROL’un  seçilme ehliyeti  bulunmaması   sebebiyle Denetim Kurulu Üyeliği’nin düşürülmesine,   yerine Denetim Kurulu  :

Yedek.  Üyelerinden  1.  Sırada bulunan  Mustafa DEMiR’in  davet edilmesine, gereği kararın Denetim Kurulu üyelerine  bildirilmesine, Karar tebliği ve yürütmeyi durdurma  TÜRSAB bu kararıyla Halil Erol’un sanki Bakanlık isteği üzerine görevden alındığı izlenimi vermeye çalışıyor.Oysa konuyla ilgili olarak TÜRSAB bakanlığa başvurmuştu. Nitekim Erol ile ilgili karar Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alınmadı. Bu arada Halil Erol’un sözkonusu kararın kendisine tebliğ edilmediğini, kararın tebliğ edilir edilmez konuyu yargıya taşıyarak  idare mahkemesine  yürütmeyi durdurma davası açacağı öğrenildi.  

Leave a Response